16.10.2020 - Highlights - Devils Ulm/Neu-Ulm vs. ERV Schweinfurt